logo
CZ / EN
logo2
 
O firmě > Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

V4 (20131010)
platné od 10.10.2013 do odvolání

 

1. METODY OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB


Objednání produktů či služeb je možné formou písemnou (e-mailem, faxem, poštou), prostřednictvím
e-shopu firmy D2Drives, případně telefonickou nebo ústní formou. Na nepísemné formy objednání se mohou vztahovat různá omezení, viz text dále.

V každém případě musí objednávka obsahovat následující:

Firmy: název firmy, adresa, IČO a DIČ firmy v souladu s údaji v obchodním nebo živnostenském rejstříku, jméno zodpovědné osoby a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)
Soukromé osoby: jméno, adresa, a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)

a dále u všech kupujících: specifikace objednaného zboží nebo služeb, objednaného množství, požadovaného dodacího termínu, požadovkveaného způsobu dopravy, požadované platební metody a případné další požadavky ohledně doručovací adresy, časů a termínů pro doručení, požadavků na avizování zásilky a pod.

 

2. DEFINICE POŽADAVKU


Při objednávání či poptání produktu musí být jasně a úplně definovány požadavky na produkt. Preferovány jsou jednoznačné a úplné objednací kódy zboží (např. Siemens objednací kód, tzv. MLFB produktu, v podobě např. 1LA7107-4AA10-ZA11+G17), nebo interní čísla zboží D2Drives (tzv. PLU kód). Pokud kupující objednací kódy nezná, uvede v popisu produktu všechny požadované vlastnosti tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným produktem nebo konfigurací.
Pokud zákazník požaduje zvláštní provedení nebo výbavy produktu, je třeba toto výslovně v objednávce uvést, jinak bude produkt dodán v základním provedení. Více viz bod 3 tohoto dokumentu.
V případě, že nebude možno produkt na základě popisu identifikovat, nebo budou uvedeny rozporné či nesprávné informace, bude D2Drives zákazníka kontaktovat a požadovat vyjasnění.

 

 

3. PREFERENCE ZÁKLADNÍCH PROVEDENÍ A VLASTNOSTÍ PRODUKTU


Vzhledem k tomu, že mnohé produkty jsou volně konfigurovatelné, je třeba uvést vždy veškeré požadavky na konfiguraci a výbavy produktu v objednávce / poptávce. Pokud není požadavek na určitou konfiguraci uveden, bude dodán / nabídnut produkt v základní konfiguraci dle standardu dodavatele. Popisy standardních provedení jsou k dispozici v produktových katalozích dostupných na webu firmy D2Drives, nebo na vyžádání v obchodním oddělení firmy D2Drives.
Např.: pokud objednáte elektromotor formou „patkový elektromotor o výkonu 3kW, 1420 ot/min, napětí 400V“, bude dodán asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko v základním katalogovém provedení, bez ochran a certifikací pro práci v zóně s nebezpečím výbuchu či vznícení, bez doplňkových výbav a konfigurací (tedy bez brzdy, teplotní ochrany, nezávislého chlazení a dalších nástaveb, v základní konfiguraci ložisek a ostatních mechanických parametrů motoru, v základním napětí a kmitočtu pro daný výkon pro provoz na síti s konstantním kmitočtem v EU (3AC 400V 50Hz), v základním nátěru a barevném odstínu, bez příplatkových zkušebních kusových protokolů, pro teplotu od -20°C do +40°C, pro nadmořskou výšku do 1000 m n. m. atd.

 

4. OBJEDNÁNÍ NA ZÁKLADĚ NABÍDKY FIRMY D2DRIVES


Při objednání na základě písemné nabídky firmy D2Drives je nutno se odvolat na číslo nabídky a uvést, které v nabídce obsažené položky a v jakém počtu zákazník objednává. V tomto případě není nutno definovat objednací kódy a další informace o objednaných produktech. Pokud kupující požaduje konfiguraci nebo jiné podmínky odlišné od specifikace v nabídce, je třeba tento požadavek zmínit. Pokud není číslo nabídky uvedeno, bude produkt dodán za standardních podmínek (např. nebudou uplatněny mimořádné slevy v nabídce obsažené)

 

5. OBJEDNÁVKA / POPTÁVKA PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU


Objednat prostřednictvím e-shopu je dovoleno jen registrovaným uživatelům. Registraci je možno provést po kliknutí na patřičný odkaz na titulní stránce e-shopu.

V prostředí e-shopu je nutno zvolit požadovanou konfiguraci produktu (pokud je konfigurace možná) na stránce detailu produktu, před vložením do košíku. Dále je nutno provést volbu požadovaného typu dopravy, zadat informace o kupujícím a doručovací adrese a podobně. Stav vyřizování předchozích objednávek je možno sledovat po přihlášení.

V posledním kroku je možno zvolit, zda se jedná o závaznou objednávku nebo poptávku. Pokud zvolíte poptávku, budeme Vás kontaktovat nebo Vám zašleme písemnou nabídku.

 

6. CENY A CENÍKY


Ceny produktů jsou zpracovány na základě ceníků vydávaných dodavateli produktů nebo interní cenové politiky firmy D2Drives. Z ceníkových cen jsou zákazníkům uznány slevy ve výši dle odpovídající cenové hladiny. Nový zákazník je automaticky zařazen do základní cenové hladiny „A“. Slevy pro různé kategorie produktů se v rámci dané cenové hladiny liší. Na vyžádání bude zákazníkovi poskytnut seznam slev pro základní kategorie produktů.

Ceny je možno zjistit v e-shopu firmy nebo na poptání.

 

7. DODACÍ TERMÍNY


V rámci e-shopu jsou u zboží uvedeny orientační (obvyklé) dodací lhůty. Je to z toho důvodu , že e-shop není možno vzhledem k velmi široké škále možných konfigurací produktů možno provázat se systémem evidence skladu firmy D2Drives. Tuto lhůtu není možno chápat jako závaznou, za závazné je možno považovat pouze písemné potvrzení dodací lhůty v rámci zpracované oficiální nabídky produktů nebo písemného potvrzení objednávky. Přesnější informaci o dodací lhůtě je možno zjistit dotazem v obchodním oddělení firmy D2Drives.

Objednávky jsou vyřizovány (pokud není zákazníkem výslovně požadováno jinak) v nejkratší možné lhůtě s využitím rozsáhlých skladových zásob firmy D2Drives. V případě nutnosti zadání produktu do výroby nebo momentální nedostupnosti na skladě jsou dodací termíny závazně potvrzeny až po zaplánování výroby. To může být i několik dnů po obdržení objednávky.

Dodací termín začíná běžet ke dni přijetí závazné, technicky jasné objednávky, nebo od data úplného technického vyjasnění objednávky.

 

8. POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK


Písemné objednávky jsou písmeně potvrzovány v nejkratším možném čase. pokud není v okamžiku přijetí objednávky znám dodací termín, je zasláno potvrzení objednávky bez termínu, které je po potvrzení termínu výrobou doplněno o termínové potvrzení. Při expedici produktu do 3 pracovních dnů od data přijetí objednávky je písemné potvrzení termínu dodáno pouze na vyžádání.

 

9. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY


Objednávající má právo žádat změnu nebo zrušení objednávky ve smyslu změny jednotlivých položek objednávky, změny počtů položek, změny dodacího termínu, platebních a dalších podmínek.

Z pohledu možnosti změny či zrušení objednávky je třeba rozlišovat dvě kategorie produktů:

U produktů konfigurovaných a / nebo vyráběných na zakázku kupujícího si firma D2Drives vyhrazuje právo požadavek změny nebo zrušení objednávky odmítnout, nebo zpoplatnit v sazbě min. 10% z celkové hodnoty objednávky. Důvodem k zamítnutí může být například pokročilé stadium výroby původně objednaných produktů, jednoúčelovost původně objednaných produktů nebo náklady, které byla či bude firma D2Drives nucena do konkrétního obchodního případu vložit.

U skladových produktů v základní konfiguraci (základní katalogové provedení dle výrobce) je možno provést změnu či zrušení objednávky po dohodě s obchodním oddělením. Tato změna či zrušení objednávky nejsou zpoplatněny.

 

10. VRÁCENÍ PRODUKTŮ


Kupující má právo vrátit nepoužitý produkt v původním balení a s úplnou přiloženou dokumentací do 14 dnů od data doručení bez uvedení důvodu, ovšem pouze v případě, kdy se nejedná o zboží vyrobené nebo modifikované na zakázku kupujícího.
Použité zboží nebo zboží vyrobené či modifikované na zakázku kupujícího je možno vrátit až po předchozí dohodě s obchodním oddělením firmy D2Drives. Firma D2Drives si vyhrazuje vrácení takového zboží zamítnout nebo zpoplatnit částkou, odpovídající nákladům nutným na uvedení produktu do původní podoby..

 

11. DODÁNÍ ZBOŽÍ


Zboží je možno na území ČR obdržet několika standardními postupy:

- osobní odběr v provozovně firmy D2Drives.
- doprava balíkovou službou (PPL, DHL, General Parcel, Česká pošta apod.). Balíková přeprava je všeobecně limitována hmotností 50kg. Doručovací termín (bez záruky) je následující pracovní den po dni odeslání.
- přepravní službou (PPL, DHL, Toptrans, GEIS apod.) pro všechny hmotnosti zásilek. Doručovací termín (bez záruky) je následující pracovní den po dni odeslání.
- zákazníkem sjednanou přepravní firmou.
- Jiný způsob přepravy – na základě dohody zákazníka s firmou D2Drives je možno zajistit jiný (zde neuvedený) způsob dopravy.

Přeprava do jiných zemí je nabízena na základě poptání.

 

12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍKEM SJEDNANÉHO PŘEPRAVCE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


Zákazník je povinen při převzetí zboží z rukou přepravce nebo na provozovně firmy D2Drives zkontrolovat stav zboží a balení.
V případě nalezení jakéhokoliv poškození ochranného / přepravního obalu zboží je povinen v přítomnosti přepravce / prodejce zboží vybalit a zkontrolovat jeho stav.
V případě zjištění poškození zboží z viny přepravy třetí stranou (např. pošta, přepravní služba) je zákazník povinen sepsat v přítomnosti přepravce protokol o poškození s uvedením čísla zásilky, jména přepravní firmy, jména řidiče SPZ automobilu přepravní služby a nechat jej přepravcem podepsat.
Firma D2Drives na základě přijetí řádně a úplně vyplněného protokolu o poškození zboží zajistí dodávku nového produktu nebo bezplatnou opravu produktu poškozeného, dle dohody se zákazníkem a stupni poškození.
V případě zjištění poškození zboží při převzetí na pobočce firmy D2Drives je zákazník nebo zákazníkem sjednaný přepravce povinen bezodkladně oznámit zjištěné poškození pracovníkovi zajišťujícímu expedici zboží. Pracovník expedice firmy D2Drives zajistí (je-li to technicky proveditelné) výměnu zboží za bezvadné nebo přivolá odpovědného pracovníka obchodního oddělení firmy D2Drives, který se zákazníkem dohodne způsob nápravy.

Na reklamace a stížnosti ke stavu dodaného zboží (poškození způsobené přepravou a/nebo manipulací), podané jiným než výše uvedeným způsobem není možno brát zřetel a nebudou ze strany firmy D2Drives reflektovány.

 

13. VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PŘEPRAVU


Dopravné ani doběrečné neúčtujeme. Účtujeme pouze expediční příplatek ve dvou sazbách: 90,- Kč bez DPH za malé zásilky (balíky do cca. 20kg), případně 200,- Kč bez DPH za větší zásilky (standardní a trámové palety, objemnější balíky, speciální balení). Expediční poplatek je vyúčtován ve faktuře spolu s dodávaným zbožím.

 

14. BALNÉ


Při dodávce produktů ve standardním balení pro pozemní přepravu se balné neúčtuje. Při požadavku na zvláštní balení (jako je balení pro zámořskou či leteckou přepravu apod.) je cena stanovena na poptání a vyúčtována v rámci faktury se zbožím.

 

15. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Zboží je možno uhradit následujícími způsoby:
a. v hotovosti při osobním převzetí na provozovně firmy D2Drives 
b. úhradou kreditní nebo jinou bankovní kartou (např. VISA, VISA ELECTRON, EUROCARD, MASTERCARD) při osobním převzetí na provozovně firmy D2Drives
c. zálohově – na požádání je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 100% hodnoty zboží včetně případných nákladů na přepravu a dalších účtovaných položek v částce včetně DPH.
d. Dobírkou při převzetí zboží od přepravce (dle podmínek přepravce může být možná kromě hotovotní platby i platba platební kartou)
e. bezhotovostním převodem (po dohodě) na číslo účtu firmy D2Drives, uvedené ve vyúčtovacím dokladu (faktuře). Standardní doba splatnosti je 14 dní ode dne vystavení dokladu. Na základě dohody mezi zákazníkem a firmou D2Drives může být doba splatnosti upravena.

 

16. REKLAMACE:


Reklamační podmínky naleznete v samostatném dokumentu – reklamační řád.
Reklamace a stížnosti adresujte obchodnímu oddělení firmy D2Drives.

 

17. OSTATNÍ PODMÍNKY


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v platné verzi k dispozici na webu nebo na vyžádání v obchodním oddělení firmy D2Drives.

Na základě dohody je možno sjednat odlišné individuální podmínky.


Za firmu D2Drives s.r.o.
David Hél, jednatel společnosti