logo
CZ / EN
logo2
 
Podpora > Účinnost motorů dle směrnice EU 2009/125/ES > Požadavky na účinnost motorů v EU

POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ ÚČINNOST
ELEKTROMOTORŮ V EU

 

 

K datu 16.06.2011 došlo v souladu s nařízením EU 640/2009, směrnicí EU 2009/125/ES, spolu s normou ČSN EN (IEC) 60034, k zavedení požadavků na účinnost elektromotorů. Nařízení EU 640/2009 bylo k 6.01.2014 změněno nařízením EU 4/2014 (tato změna vstoupila v platnost k datu 27.07.2014).

 

 

 

HARMONOGRAM:


  • od 16.06.2011 ... minimální požadovaná účinnost motorů je IE2
  • od 27.07.2014 ... nařízení 4/2014 mění obsah nařízení 640/2009
  • od 01.01.2015 ... minimální požadovaná účinnost motorů je IE3 (7,5-375kW), pro napájení měničem IE2
  • od 01.01.2017 ... minimální požadovaná účinnost motorů je IE3 (0,75-375kW), pro napájení měničem IE2

 

 

REQUIREMENTS FOR MINIMUM EFFICIENCY OF ELECTRIC MOTORS IN EU

 

 

Pozn: Do 01.08.2014 platily jiné požadavky na okolní teplotu (pouze od -15°C do +40°C).

 

 

V následujícím článku se vynasnažíme dát odpovědi na vaše nejčastější otázky.

Tento článek se samozřejmě týká zejména situace v dodávkách motorů Siemens, ačkoliv mnohé z níže řečeného platí též pro ostatní značky.

 

Na úvod upozorňujeme, že tento článek popisuje stav k datu 01.08.2014 a je dost dobře možné, že se situace bude dále měnit. Vyhrazujeme si právo na změnu či chybu a podotýkáme, že názory v tomto článku zveřejněné jsou pouze nezávazného, informativního charakteru.

 

 

 

Co vlastně účinnost motorů znamená?

 

Účinnost motorů je principiálně shodná s účinností (jinak řečeno energetickou úsporností), uváděnou například ledniček či praček, která je jistě všem dobře známá.

Podobný systém se používá též pro označení účinnosti elektromotorů. Zatímco dříve se používalo označení dle mezinárodního sdružení CEMEP a existovaly v podstatě pouze 2 klasifikace: EFF2 (zvýšená účinnost) a EFF1 (vysoká účinnost), v současné době se používá nový systém značení dle evropské normy EN60034-30:

IE1 .. standardní nebo nízká účinnost

IE2 .. zvýšená účinnost

IE3 .. vysoká účinnost

IE4 .. prémiová účinnost

 

Je nutno podotknout, že směrnicí se zavázala řídit také celá řada zemí mimo EU (příkladem budiž Turecko nebo Čína). Na americkém kontinentu pak platí srovnatelná pravidla (normy NEMA Energy a NEMA Premium).

 

Účinnost je pro účely normy měřena jako poměr mezi mechanickým výkonem motoru na výstupu a elektrickým příkonem na vstupu a je uváděna v procentech. Norma také definuje metodiku kontrolních měření a požadavky na technickou dokumentaci motorů samotných a zařízení, do kterých jsou motory zabudovány.

 

 

Jaké jsou praktické dopady?

 

V praxi tato nařízení znamenají pro většinu zákazníků výrazné navýšení pořizovací hodnoty elektromotorů a vynucený přechod na nové typové řady motorů.

Návratnost investice do energeticky úsporného motoru je ovlivněna celou řadou okolností, jako je doba provozu, reálné zatížení, způsob napájení nebo také reakce dodavatelů energie na snížení odběru elektřiny vlivem masového nasazení účinných pohonů... Zejména v případě vyšších výkonů a dlouhodobějšího denního provozu mohou být zvýšené vstupní náklady již během jediného roku či několika měsíců zpět. V následných letech je pak možno velmi významně ušetřit na provozních nákladech.

 

 

Informace pro výrobce, kteří elektromotory montují do svých zařízení:

 


Směrnice hovoří o tom, že by výrobci zařízení měli používat elektromotory se zvýšenou účinností.

Cituji bod 5 směrnice: Mnohé motory se zabudovávají do jiných výrobků, aniž by byly uváděny na trh nebo do provozu samostatně ve smyslu článku 5 směrnice 2005/32/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ( 2 ). Aby mohl být plně realizován potenciál nákladově efektivní úspory energie, měly by ustanovením tohoto nařízení podléhat i motory zabudovávané do jiných výrobků.

Dále se v textu směrnice hovoří o tom, že se toto pravidlo nevztahuje na: motory plně zabudované do výrobku (například převodovky, čerpadla, ventilátoru nebo kompresoru), u nichž nelze energetickou účinnost měřit odděleně od energetické účinnosti daného výrobku.

Tato definice bohužel není zcela jednoznačná a je předmětem mnoha sporů. S jistotou lze za motory „plně zabudované do výrobku“ považovat pouze tzv. vestavné elektromotory bez vlastní kostry (příkladem mohou být plně vestavěné elektromotory v ponorných čerpadlech – nelze je bez zabudování uvést do provozu a změřit tak jejich účinnost mimo dané zařízení). U ostatních motorů standardní konstrukce (ve vlastním těle - kostře) je totiž energetickou účinnost možno měřit.


Doporučujeme tedy výrobcům zařízení situaci před objednáním pohonů velmi pečlivě prověřit a předejít tak případným problémům.

 

 

Jaké (Siemens) motory je tedy nyní vlastně možno objednat?

 

Siemens v současné době produkuje elektromotory ve všech třídách účinnosti IE1, IE2, IE3 a IE4, stejně jako motory s výjimkou, bez označení účinosti.

Kategorie našeho webshopu jsou členěny tak, aby bylo snadné se ve třídách účinnosti orientovat.

 

 

Je problematické nahradit starší pohony novými?

 

 

Ne, nové motory s vysokoou účinností jsou až na výjimky dodávány v rozměrech a výkonových parametrech shodných s motory „starými“. V rámci jednotlivých osových výšek tak nedochází k žádným změnám v podstatných připojovacích rozměrech (průměry a délky hřídelí a roztečí na patkách či přírubách).

 

Co se týče volitelných konfigurací, převážná většina variant je dnes již nabízena, pokud však nebude některá varianta k dispozici, vynasnažíme se Vám jakožto Solution Partner Siemens vhodnou náhradní konfiguraci navrhnout a vyrobit.