Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

ÚSPORY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ MOHOU BÝT KLÍČEM K DOBRÝM VÝSLEDKŮM, ALE KDE JE STÁLE HLEDAT?

Tlak na snižování provozních nákladů je obrovský. A nelze se divit. Provozní náklady zásadně ovlivňují výsledky hospodaření. Zaměstnanci i manažeři mnoha firem jsou stále nuceni hledat způsoby, jak ve svém provozu ušetřit. Jenže kam ještě sáhnout?
Často se stává, že se už dostali na úroveň, kde je extrémně obtížné nacházet další oblasti, jejichž optimalizace by přinesla větší než jen kosmetický efekt na snížení provozních nákladů. Tlak na další úspory se pak mění spíše v noční můru a strašáka.

Nehýčkejte si sabotéra ve vlastní firmě

My vám ukážeme jednu opomíjenou možnost, která je stále ještě mimo hledáček těch, kdo o optimalizaci nákladovosti usilují. Jde často o černou díru ve vlastní společnosti – spousta firem si totiž hýčká a odměňuje své „sabotéry“. O koho jde? O nákupní oddělení nebo oddělení servisu a údržby. 

Nákupní oddělení a zaměstnanci údržby jsou obvykle motivováni k hledání dodavatelů produktů s nejnižší možnou pořizovací cenou, a to je kámen úrazu. V lepším případě samozřejmě i spolu s požadavkem na dobrou kvalitu a spolehlivost nakupovaných produktů, ale ani to není cesta k vítězství. Z mnohaletých zkušeností můžeme konstatovat, že často zcela chybí zájem o to, jak vysoké provozní náklady nákup těchto „levnějších“ řešení přináší. Snížit tyto vysoké provozní náklady lze hlavně úsporou elektrické energie, což znamená vybrat vhodný elektromotor s vysokou účinností.

Máme letitou zkušenost s „šetřením“ na nesprávných místech

Firma K-Drives (původní název KVELB s.r.o.) působí jako dodavatel elektrických pohonů na trhu více než 26 let a se stejným přístupem valné části zákazníků se setkává po mnoho let. Zájemci o pořízení pohonu se ptají po ceně, kvalitě a dostupnosti. Toť vše. Když přijde řeč na téma energetické náročnosti pohonů, jsou často naprosto nepřipravení. V jejich pohledu je rozhodující poměr kvalita/cena/dostupnost. Budoucí provozní náklady nemají v rozhodování žádnou váhu. 

Na jednu stranu je to celkem pochopitelné. Tlak na nejnižší možnou pořizovací cenu či kontinuitu výrobních procesů a s ní spojenou nákladovosti údržby jsou obvykle primárním cílem a zároveň i kritériem hodnocení nákupu.

Výjimky ze směrnice. Pomoc, nebo cesta do pekel?

Evropská unie (EU) se v rámci své snahy o snižování emisí a úspory energie pokusila již před mnoha lety nastavit (převážně z ekologických důvodů) pravidla, která měla za cíl donutit všechny uživatele, aby přešli na používání energeticky úsporných elektropohonů. V důsledku různých byrokratických opatření se do směrnice EU dostala celá řada výjimek, které se v hojné míře začaly zneužívat.

Zejména ve východoevropských státech mnoho uživatelů a obchodníků nelenilo a této výjimky začali hojně využívat. Začali nakupovat obrovské množství produktů označených jako „výjimka ze směrnice EU“. Často jde o takové produkty, které jsou v průmyslových aplikacích využívány nesprávně a proti této směrnici, za což hrozí postihy.

Výhodou těchto produktů označených jako „výjimka ze směrnice EU“ je nízká cena. V porovnání s produkty skutečně úspornými a souladnými s nařízeními EU se jedná až o 30% úsporu v pořizovacích nákladech na produkt.  

Pokud se však podíváme blíže na toto „ušetření“ za nakoupený produkt s „výjimkou ze směrnice“, už nám tento pohled tolik radosti nepřinese. Obrovské náklady za zbytečně „spálenou“ elektrickou energii jsou více než dostatečným důvodem. S nadsázkou, pokud nejste současně akcionářem energetického koncernu, aby se vám náklady vrátily ve formě dividend z těchto koncernů, pak volit pohon s nízkou účinností je zkrátka nedobré řešení.

Názorný příklad je lepší než další teorie

Pro hypotetický příklad si zvolme elektromotor značky Siemens o výkonu 55kW a 1 500 otáčkách za minutu. Srovnání samozřejmě platí v podstatě identicky pro jakékoliv jiné značky. Nejde totiž ani tak o značku, ale o skutečnou efektivitu přeměny spotřebované elektrické energie na výstupní výkon.


 1. Cenu energie záměrně nastavíme jako relativně nízkou – 1,5 Kč za 1 kWh. Pokud jsou vaše náklady na energii vyšší, bude rozdíl ještě viditelnější.
 2. Pokud bude nákupčí postupovat podle výše popsaného vzorce, vybere tak, jak to dělá cca. 80 % nákupčích menších a středních podniků. Jednoduše zvolí elektromotor s nízkou účinností, protože při stejných výkonových parametrech motoru zaplatí menší pořizovací cenu.
 3. Aby to mohl udělat, musí si zakoupit elektromotor, na který se vztahuje některá z výjimek ze směrnice EU.
 4. Vybere tedy například motor určený pro přerušovanou zátěž či chod v režimech S3 a S6. Takový motor se od běžného liší obvykle pouze údaji na typovém štítku. Ale zásadně se liší s ohledem na účinnost.
  Takovým příkladem může být motor 1LE1501-2CB2 (nízká účinnost IE1) v běžné prodejní ceně cca 65 000 Kč. 
 5. Zcela stranou ponechá elektromotor s vysokou účinností, který je v EU předepsán jako cesta ke snížení zátěže životního prostředí.
  Příkladem motoru s vysokou účinností je motor stejné značky a série 1LE1503-2CB2 (vysoká účinnost IE3) za cca 69 600 Kč.
 6. Na pořízení motoru tedy náš nákupčí úspěšně ušetřil 4 600 Kč, což je částka jistě nezanedbatelná.
 7. Jaká ale bude situace ve spotřebě elektrické energie?
Pokud motor poběží na jmenovitém výkonu 16 hodin denně 260 dnů v roce, spotřebuje: 
 • první typ s nízkou účinností 248 MWh energie, což při ceně průmyslové energie kolem 1500 Kč/MWh je cca 372 000 Kč ročně;
 • druhý typ s vysokou účinností 242 MWh energie, což je cca 363 000 Kč ročně.
  To znamená, že díky roční úspoře 9 000 Kč na provozních nákladech se rozdíl v pořizovací ceně zcela kompenzuje v průběhu cca 6 měsíců a dalších 6 měsíců prvního roku již spoříme. 
  Za deset let provozu potom IE3 motor uspoří cca 85 000 Kč.  


Pokud by běžel v zatížení trvalém, tedy 24 hodin denně 365 dnů v roce, bude rozdíl ještě znatelnější:

 • první typ s nízkou účinností spotřebuje 523 MWh energie, což je cca 784 500 Kč ročně;
 • druhý typ s vysokou účinností spotřebuje 509 MWh energie, což je cca 763 500 Kč ročně.
  Roční úspora je celých 21 000 Kč. rozdíl v ceně se zcela vrátí v průběhu cca 2,4 měsíce a dalších 9,6 měsíce prvního roku již spoříme. 
  Za deset let provozu IE3 motor uspoří cca 205 400 Kč.


Z výše uvedených příkladů vyplývá, že v dlouhodobějším horizontu se motor s nízkou účinností zkrátka nevyplatí, a to ani kdybyste ho dostali úplně zadarmo. 

Snaha nákupčího o úsporu pořizovacích nákladů je v takové situaci pověstným výstřelem do vlastní nohy, lépe řečeno do rozpočtu vlastní firmy. V dlouhodobých finančních ztrátách spočívá podstata oné „sabotáže“, kterou nákupčí svou snahou nevědomky na vlastní firmě páchá. A je k tomu často ještě nezasvěceným vedením firmy motivován.

 

V neposlední řadě nejde jen o spoření financí, ale také o dopad na životní prostředí. V prvním uvedeném případě totiž zvolením správného motoru ušetříte životnímu prostředí 7,02 tuny CO2 ročně, v druhém případě pak dokonce až 16,38 tuny ročně. Nechť i toto vede ke zvážení, jaký motor příště zvolit.

(Pramen: Vyhláška č. 425/2004 Sb. 1,17 t CO2 /MWh elektřiny)

A jak to vypadá s použitím účinných elektromotorů v ČR?

Podobně jako u většiny ostatních trhů ve střední a východní Evropě zkrátka levnější pořizovací cena vyhrává. A je to velmi paradoxní. Koupili byste si dnes novou lednici s energetických štítkem D, když může mít A++? Nejspíše ne. Ale u motorů to stále platí.

 

Mnoho prodejců se neobtěžuje zákazníky informovat a těží ze zdánlivé výhodnosti jimi nabízených motorů s vysokou energetickou spotřebou. Proto často ani při nabízení motoru neupozorní, že nabízejí motor s výjimkou, která se aplikace, kde se motor bude využívat, nemusí ani týkat. Nejenže tak ve finále zákazník značně prodělá, ale ještě porušuje evropskou legislativu, což může vést k významným finančním sankcím.

 

V K-Drives přinášíme na tuzemský trh řešení, které nejenže vyhovuje legislativě a požadavkům na úsporu provozních nákladů, ale dokonce znamená nižší pořizovací cenu. Je to náročnější řešení, protože u neinformovaných zákazníků často prohráváme boj s konkurenty nabízejícími levnější, avšak energeticky náročnější motory. Zato však můžeme před našimi klienty stát s čistým svědomím, že děláme to nejlepší pro úsporu jejich provozních nákladů.

 

Motory s nízkou účinností již dodáváme pouze v případě, kdy se jedná o export do zemí, kde je cena energie opravdu extrémně nízká (ano, ještě stále takové jsou). A také tam, kde nejsou národními normami požadavky na zvýšenou efektivitu definovány. Případně tam, kde motory skutečně běží jen ve velmi krátkodobém režimu. 


Podívejte se na naši nabídku vysoce účinných elektromotorů ve třídě účinnosti IE3:


Anebo kontaktuje naši podporu a nechte si poradit, který elektromotor se hodí právě pro vás.

kontaktovat podporu