Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

ÚČINNOST ELEKTROMOTORŮ


Zakoupením energeticky efektivního motoru přispějete ke snížení ekologické zátěže životního prostředí a dosáhnete výrazných finančních úspor díky redukované spotřebě elektrické energie. Chcete vědět, kolik můžete výběrem vhodného motoru ušetřit? Naše propočty Vám určitě pomohou.

Zajistíte si tak: 
 • výrazné finanční úspory při výběru správného pohonu
 • snížení ekologické zátěže

Dražší motor Vám sníží náklady na energie. Mnohonásobně.

Zjistěte sami, kolik ušetříte koupí motoru s vyšší účinností. Berte v potaz i provozní dobu motoru (8h, 16h nebo 24h). 

chci zjitit, kolik mohu ušetřit se správným elektromotorem?


Požadavky na minimální účinnost elektromotorů v EU

V souladu s nařízením EU 640/2009, směrnicí EU 2009/125/ES spolu s normou ČSN EN (IEC) 60034 došlo k zavedení požadavků na účinnost elektromotorů. Nařízení EU 640/2009 bylo k 6. 1. 2014 změněno nařízením EU 4/2014 (tato změna vstoupila v platnost k datu 27. 7. 2014). Zde je seznam nejčastěji kladených dotazů ohledně účinnosti elektromotorů:Požadavky na účinnost nízkonapěťových motorů k 1. 1. 2017 v EU

 • pro motory s následujícím vlastnostmi platí podmínky uvedné v prvním až třetím boxu
  • 0,75 kW-375 kW
  • nízké napětí (max 1000 V, 50/60 Hz)
  • 2, 4 a 6pólové
  • -30 °C do + 60 °C
  • jednootáčkové
 • pro motory s následujícím vlastnostmi platí požadavky uvedné v posledním boxu
  • < 0,75 kW, > 375 kW
  • napětí nad 1000 V
  • 8pólové
  • víceotáčkové
  • méně jak -30 °C nebo více jak +60 °C
  • do výšky větší než 4000 m n. m.
  • brzdové, plně vestavěné, pro zatěžovatele S3/S6/..., nebo výhradně s VSD režimem S9 či s ochranou proti výbuchu 
  • jednofázové, synchronní, ponorné nebo vyrobené před datem těchto směrnic (doprodej skladů)

 • od 16. 6. 2011
  • minimální požadovaná účinnost motorů je IE2
 • od 27. 7. 2014
  • nařízení 4/2014 mění obsah nařízení 640/2009
 • od 1. 1. 2015
  • minimální požadovaná účinnost motorů je IE3 (7,5-375 kW), pro napájení měničem IE2
 • od 1.1. 2017
  • minimální požadovaná účinnost motorů je IE3 (0,75-375 kW), pro napájení měničem IE21. Co vlastně účinnost motorů znamená?


Účinnost motorů je principiálně shodná s účinností (jinak řečeno energetickou úsporností), uváděnou například u ledniček či praček. Podobný systém se používá též pro označení účinnosti elektromotorů. Zatímco dříve se používalo označení dle mezinárodního sdružení CEMEP a existovaly v podstatě pouze 2 klasifikace, EFF2 (zvýšená účinnost) a EFF1 (vysoká účinnost), v současné době se používá nový systém značení dle evropské normy EN60034-30.

 • IE1 – standardní nebo nízká účinnost
 • IE2 – zvýšená účinnost
 • IE3 – vysoká účinnost
 • IE4 – prémiová účinnost

Směrnicí se zavázala řídit také celá řada zemí mimo EU (příkladem je Turecko nebo Čína). Na americkém kontinentu pak platí srovnatelná pravidla (normy NEMA Energy a NEMA Premium).


2. Jak se účinnost motorů měří?


 • účinnost je pro účely normy měřena jako poměr mezi mechanickým výkonem motoru na výstupu a elektrickým příkonem na vstupu
 • je uváděna v procentech

Norma také definuje metodiku kontrolních měření a požadavky na  technickou dokumentaci motorů samotných a zařízení, do kterých jsou motory zabudovány.


3. Jaké jsou praktické dopady?


Návratnost investice do energeticky úsporného motoru je ovlivněna celou řadou okolností, jako je doba provozu, reálné zatížení, způsob napájení nebo také reakce dodavatelů energie na snížení odběru elektřiny vlivem masového nasazení účinných pohonů. Zejména v případě vyšších výkonů a dlouhodobějšího denního provozu mohou být zvýšené vstupní náklady již během jediného roku či několika měsíců zpět.


4. Jaké motory mohu do svých zařízení použít?


Směrnice hovoří o tom, že by výrobci zařízení měli používat elektromotory se zvýšenou účinností. Konkrétně pak takto:

„Mnohé motory se zabudovávají do jiných výrobků, aniž by byly uváděny na trh nebo do provozu samostatně ve smyslu článku 5 směrnice 2005/32/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ( 2 ). Aby mohl být plně realizován potenciál nákladově efektivní úspory energie, měly by ustanovením tohoto nařízení podléhat i motory zabudovávané do jiných výrobků."

Dále se v textu směrnice hovoří o tom, že se toto pravidlo nevztahuje na: „(...) motory plně zabudované do výrobku (například převodovky, čerpadla, ventilátoru nebo kompresoru), u nichž nelze energetickou účinnost měřit odděleně od  energetické účinnosti daného výrobku."

Tato definice bohužel není zcela jednoznačná a je předmětem mnoha sporů. S jistotou lze za motory „plně zabudované do výrobku“ považovat pouze tzv. vestavné elektromotory bez vlastní kostry (příkladem mohou být plně vestavěné elektromotory v ponorných čerpadlech – nelze je bez zabudování uvést do provozu a změřit tak jejich účinnost mimo dané zařízení). U ostatních motorů standardní konstrukce (ve vlastním těle – kostře) je totiž energetickou účinnost možno měřit.


Doporučujeme tedy výrobcům zařízení situaci před objednáním pohonů pečlivě prověřit, a předejít tak případným problémům.


5. Jaké elektromotory zvolit?


V současné době nabízíme elektromotory ve všech třídách účinnosti IE1, IE2, IE3 a IE4, stejně jako motory s výjimkou, bez označení účinosti.

Kategorie našeho e-shopu jsou členěny tak, abyste si mohli vybrat elektromotor dle Vašich požadavků na jeho účinnost. Je nutné dbát na to, že užití elektromotorů s třídou účinnosti IE1 a IE2 je omezeno na území EU.


6. Je problematické nahradit starší pohony novými?


Ne, nové motory s vysokou účinností jsou až na výjimky dodávány v rozměrech a výkonových parametrech shodných s motory „starými.“ V rámci jednotlivých osových výšek tak nedochází k žádným změnám v podstatných připojovacích rozměrech (průměry a délky hřídelí a roztečí na patkách či přírubách).