Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

VYBÍRÁM NOVÝ POHON


Rádi Vám pomůžeme s výběrem, zpracujeme nabídku, dodáme dokumentace (technické listy, katalogy, návody k obsluze, rozměrové náčrty, opisy certifikátů apod.).


Nový pohon nebo jeho součást

Pro zadání požadavku je třeba znát alespoň níže uvedené základní požadavky na vlastnosti pohonů. Není vždy nutno znát všechny níže uvedené vlastnosti, ale podrobná specifikace při poptání vždy významně snižuje riziko nedorozumění a chyb při návrhu pohonů.

Elektromotory

 • výkon
 • otáčky (v případě řízení měničem rozsah otáček)
 • napětí
 • tvar motoru (patkový, přírubový - nutno sdělit požadovanou velikost příruby, kombinovaný, ...)
 • pracovní prostředí a ochranu motoru (zejména v případě motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vznícení, případně pro tropické oblasti, vyšší okolní teploty, agresívní prostředí, ...)
 • případné požadavky na další výbavu (teplotní ochrany vinutí či ložisek, ložiska pro zvýšenou radiální zátěž, brzda, IRC, nezávislé chlazení, výbava pro provoz s frekvenčním měničem, ...)

Převodovky

 • požadovaný výkon motoru nebo krouticí moment na výstupu
 • požadované výstupní otáčky (konstantní nebo rozsah otáček pro řízení měničem)
 • druh poháněného zařízení (např. míchadlo, dopravník, obráběcí stroj atd.)
 • požadavek na provedení výstupní hřídele (dutá nebo plná, jednostranná či oboustranná, výstup v ose motoru nebo pravoúhle k ose motoru, ...)
 • upnutí pohonu - patky, příruba, momentové rameno atd.
 • pracovní poloha (horizontální, vertikální, jiná)
 • případné další požadavky (ochrana proti výbuchu, zvýšená radiální či axiální zátěž hřídele, ochrana pohonu do agresivního prostředí atd.)

Frekvenční měniče

 • výkon (nebo jmenovitý proud/napětí)
 • provedení motoru
 • požadovaný rozsah výstupních otáček a jmenovité otáčky motoru
 • druh poháněného zařízení (např. míchadlo, dopravník, obráběcí stroj atd.)
 • napájení motoru/měniče
 • metoda ovládání měniče (manuálně nebo řídicí systém skrze Profibus, USS a další komunikační rozhraní, ...)
 • požadavky na EMC odrušení (měnič bez filtru nebo s filtrem, ...)
 • požadavky na další příslušenství (síťové či motorové tlumivky, brzdné odpory, komunikační rozhraní a další)
 • případné další požadavky (zvláštní metody řízení, počet či vlastnosti řídících vstupů/výstupů, ...)

 

Spínací a spouštěcí technika

 • druh požadované komponenty
 • požadavky na elektrické a výkonové parametry
 • požadavky na provedení (vstupy/výstupy, pomocné kontakty, ochrany atd.)